Ensembles

Bandoneon x 2
Duo Dakkorello
Duo Vento

Eine kleine Blasmusik
Tango-Trio Leipzig
Trio Caracol

Orgel plus Akkordeon